Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
ประชาสัมพันธ์การณรงค์ปลูกจิตสำนึกในด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม  
 

ประชาสัมพันธ์การณรงค์ปลูกจิตสำนึกในด้านการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม โดยงานประชาสัมพันธ์ได้จัดทำเอกสารแผ่นพับ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การรณรงค์ให้ประชาชนได้รับทราบ

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ม.ค. 2559 เวลา 13.13 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 71 ท่าน