Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2556  
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง การกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี พ.ศ. 2556 (เอกสารแนบมาพร้อมนี้)

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 เม.ย. 2556 เวลา 09.41 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 250 ท่าน