Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
มอบเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ  
 

เมื่อวันที่ ๔ กรกฏาคม ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา คณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกวิรัตน์ จันทร์คง ส.อบต. ผู้นำท้องที่ ได้เข้าไปมอบเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ ณ อาคารอเนกประสงค์ทั้ง 8 หมู้บ้าน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับเบื้ยมาดำรงชีวิตในเบื้องต้น

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 15.57 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 251 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย