Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖  
 

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ได้จัดทำโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ขึ้น ซึ่งมีการประชุมทุกเดือน สำหรับวันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๖ นี้ มีผู้นำในเขตอำเภอลานกระบือเข้าร่วมประชุม เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ร่วมกับการบริหารกิจการขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ก.ค. 2556 เวลา 09.03 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 190 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย