Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลโฯนพลวง ได้พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2556-2558) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2556 (ครั้งที่ 1) เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556

 

ข่าว ณ. วันที่ 18 ก.พ. 2556 เวลา 13.54 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 121 ท่าน