Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
โครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗  
 

เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ อบต.โนนพลวงจัดประชุมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เกษตรตำบล ครู กศน. ผอ.ร.ร.ในสังกัดตำบลโนนพลวง ผอ.รพ.สต.อินทรานุสรณ์ และ เจ้าหน้าที่ อบต. เข้าร่วมการประชุมโครงการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ได้มีการแจ้งโครงการต่างๆ รวมถึงปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแต่ละหมู่บ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 ก.พ. 2557 เวลา 15.05 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 155 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย