Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
การพัฒนารูปแบบการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยของชุมชนโนนพลวงแบบมีส่วนร่วม  
 

ด้วย มหาวิทยายลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้ดำเนินการพัฒนารูปแบบการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยของชุมชนโนนพลวงแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เพื่อให้ผู้นำท้องถิ่นใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดและปลอดภัยต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ส.ค. 2555 เวลา 10.04 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 345 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย