วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" :ขอเชิญชวนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันออกพรรษา (พระ 7 รูป) ในวันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2557 09.00 น. ณ อาคารธรรมาภิบาล


 
 
 
โครงการ อบต.โนนพลวงสัญจร พบประชาชน (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
 

ด้วย อบต.โนนพลวง ได้จัดโครงการ อบต.โนนพลวงสัญจร พบประชาชน (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป เพื่อบริการประชาชน พร้อมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 134 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย