Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
โครงการ อบต.โนนพลวงสัญจร พบประชาชน (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖  
 

ด้วย อบต.โนนพลวง ได้จัดโครงการ อบต.โนนพลวงสัญจร พบประชาชน (ครั้งที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น.เป็นต้นไป เพื่อบริการประชาชน พร้อมรับฟังความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ก.ค. 2556 เวลา 14.54 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 235 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย