วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"


 
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน  
 

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะสุขมูลฐาน พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.โนนพลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.อินทรานุสรณ์ และกลุ่มอสม. ได้มาประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเกาะสีเสียด อบต.โนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 81 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย