ขอชิญชวนไปเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ในวันอาทิตย์ที่ 30 มีนาคม 2557 เวลา 08.00-15.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ "เข้าคูหา กาเบอร์เดียว"


 
 
 
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน  
 

ด้วย คณะกรรมการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะสุขมูลฐาน พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.โนนพลวง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผอ.รพ.สต.อินทรานุสรณ์ และกลุ่มอสม. ได้มาประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐาน ในวันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเกาะสีเสียด อบต.โนนพลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 26 ก.ย. 2556 เวลา 15.31 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 52 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย