Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" : ศูนย์ดำรงธรรมรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ งานบริการส่งต่อ บริการข้อมูลข่าวสาร/ให้คำปรึกษา รับเรื่องความต้องการและข้อเสนอแนะ เป็นศูนย์รองรับการปฏิบัติเร่งด่วนของรัฐบาลและดำเนินการด้วยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว โทร 1567


 
 
 
 
การเปิดหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
 

ถ้า อบต.โนนพลวง ไม่สามารถเข้า

เวปไซด์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ www.kpp-local.go.th  

ขอแนะนำให้ลองเปิดที่หน้าเวปของ อบต.โนนพลวง ....หน้าหลัก...

ตรง หนังสือ  สถ.จ. หรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนั่นเอง
เขียนโดย   คุณ ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ

วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 13.54 น. [ IP : 118.172.204.228 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
 
  กรุณากรอก ตัวอักษรหรือตัวเลข ตามภาพด้านบน
 
 
 
 
[1]