วิสัยทัศน์ "บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล จัดบริการสาธารณะที่ดีมีคุณภาพ สร้างเศรษฐกิจและชุมชนเข้มแข็ง พร้อมก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน"


 
 
 
 
การเปิดหนังสือของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร
 

ถ้า อบต.โนนพลวง ไม่สามารถเข้า

เวปไซด์ของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดได้ www.kpp-local.go.th  

ขอแนะนำให้ลองเปิดที่หน้าเวปของ อบต.โนนพลวง ....หน้าหลัก...

ตรง หนังสือ  สถ.จ. หรือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนั่นเอง
เขียนโดย   คุณ ท้องถิ่นอำเภอลานกระบือ

วันที่ 14 ม.ค. 2553 เวลา 13.54 น. [ IP : 118.172.204.228 ]  
 
     
: รายละเอียด  
       
: รูปภาพ/ไฟล์   ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
       
: ชื่อผู้เขียน  
       
 
   
  กรุณากรอกตัวเลขตามภาพด้านบน
   
 
 
 
[1]