หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


กำหนดการออกสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 0 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2565 [ 30 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 14 


จัดทำโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา [ 6 ก.ค. 2565 ]   อ่าน 16 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายใกล้ตัว สิทธิและหน้าที่ของประชาชน องค์การบริหารส่ [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 9 


นำเสนอผลการขับเคลื่อนชุมชน องค์กร และอำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 17 


เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์การเรียนรู้ชมชนต้นแบบบ้านคุยมะม่วง [ 27 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 10 


เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบบ้านคุยมะม่วง [ 24 มิ.ย. 2565 ]   อ่าน 8 


โครงการฝึกอบรมพัฒนามาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 18 พ.ค. 2565 ]   อ่าน 51 


กิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของ อบต.โนนพลวง ผู [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 35 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปี2565 [ 26 เม.ย. 2565 ]   อ่าน 29 

 


 
          องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ตั้งอยู่เลขที่ 82 หมู่ที่ 5 ตำบล โนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร ตั้งอยู่ทางทิศ ใต้ของ อำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอลานกระบือ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 40.25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 25,156.25 ไร่  
 
 
  จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,372 คน ประกอบด้วย
    ชาย ,657 คน คิดเป็นร้อยละ 49.14
    หญิง 1,715 คน คิดเป็นร้อยละ 50.86
  จำนวนครัวเรือน 877 ครัวเรือน
  มีความหนาแน่นเฉลี่ย 79.50 คน/ตารางกิโลเมตร
          ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอลานกระบือ ห่างจากที่ว่าการอำเภอ
ลานกระบือประมาณ 3 กิโลเมตร
 
  ทิศใต้ ติดต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัย อ.ไทรงาม  
  ทิศตะวันตก
 
ติดต่อ
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจันทิมา
อ.ลานกระบือ
 
 
 
  เป็นที่ราบลุ่ม ไม่มีแม่น้ำไหลผ่าน ไม่มีภูเขา ฤดูร้อนอากาศร้อนจัด
 
 


 
 
 
 
 
  1 บ้านฟากทุ่ง 246 425 448 873  
3 บ้านเกาะสีเสียด 121 222 229 45
  4 บ้านอินทรานุสรณ์ 85 143 151 294  
5 บ้านโนนพลวง 109 165 175 340
  6 บ้านคุยมะม่วง 165 306 310 616  
7 บ้านหนองสะเดือย 52 101 99 200
  8 บ้านบัวสวรรค์ 99 198 213 411  
  รวม   877 1,566 1,634 3,200
 
 
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,424,775 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10