หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานายจรูญ จันคง ถึงนานายจอง จันคง หมู่ที่ ๘ บ้านบัวสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการขุดลอกคลองจากนานายลำเจียก มากสาคร ถึงนา จ.ส.อ. สว่าง อ้นเกตุ หมู่ที่ ๖ บ้านคุยมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายบ้านฟากทุ่ง - บ้านโนนสมอ ตำบลลานกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณบ้านนางธนพร สังกา ถึงคลองซอยภายในหมู่บ้านเชื่อมต่อคลองมาบไทร - ห้วยใหญ่ หมู่ที่ ๓ บ้านเกาะสีเสียด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ก.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 มิ.ย. 2562 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาจัดทำอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลโนนพลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]จ้างเหมาซ่อมบำรุงรถตักหน้าขุดหลัง (JCB) หมายเลขทะเบียน ตค ๙๒๖๒ กำแพงเพชร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 4 มิ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6