หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

          ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ.2561- 2563)
          ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ม.ค. 2562 เวลา 10.14 น. โดย คุณ ปัณณิกา ขำแก้ว

ผู้เข้าชม 50 ท่าน