หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561  
 

                ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเรียกประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2561 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 3 เดือนธันวาคม 2561 จนถึงวันจันทร์ที่ 17 เดือนธันวาคม 2561

 

ข่าว ณ. วันที่ 13 มิ.ย. 2562 เวลา 10.57 น. โดย คุณ เสาวณี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 7 ท่าน