หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
ครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมปัญญาท้องถิ่น  
 

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวงจัดโครงการส่งเสริมการบำบัดน้ำเสียด้วยศาสตร์พระราชาหรือภูมปัญญาท้องถิ่น ให้กับผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และประชาชนผู้เลี้ยงสุกร

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คุณ เสาวณี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 8 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย