หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
 
กิจกรรมมอบเกียรติบัตร  
 

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ได้จัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติประชาชนตำบลโนนพลวง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธาณะและปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียง และกิจกรรมเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง ผู้มีคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ มีจิตสาธารณะและปฏิบัติตนอยู่อย่างพอเพียง ประจำปี 2562

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 ก.ย. 2562 เวลา 14.46 น. โดย คุณ เสาวณี สิงห์รอ

ผู้เข้าชม 9 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย