หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
รายงานการประชุมสภา
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 [ 27 เม.ย. 2560 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 [ 24 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
การประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 ครั้งที่ 2 [ 14 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 21  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2560 [ 9 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 22  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 23  
 
ประกาศสภาองค์บริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำปี ระยะเวลาและวันเริ่ีมต้นประชุมสมัยประชุมประจำปีของแต่ละสมัยในปีนั้น [ 12 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 5/2559 [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 24  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2559 [ 19 ต.ค. 2559 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2558 ครั้งที่ 1 [ 24 ธ.ค. 2558 ]  อ่าน : 45  
 
  (1)