หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 26  
 
แผนพัฒนา 3 ปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 17  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 96  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 23 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 121  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 120  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 114  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติมฉบับที่ 3 [ 2 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 141  
 
  (1)     2