หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย

 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) ไตรมาสที่ 1 ถึง ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 14 ธ.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
รายงานการประชุมประชาคมท้องถิ่น ระดับตำบล ครั้งที่ 3/2562 [ 28 พ.ย. 2562 ]  อ่าน : 9  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขครั้งที่ 1 [ 3 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
แผนพัฒนา 3 ปี [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 44  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 24 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 136  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 90  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) เพิ่มเติมครั้งที่ 5 [ 23 ก.ค. 2561 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) แก้ไขครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 8 มี.ค. 2561 ]  อ่าน : 119  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง [ 23 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 139  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 21 ก.พ. 2560 ]  อ่าน : 143  
 
  (1)     2