หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นายสมพร โนนจุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น) รักษาราชการแทน ปลัด อบต.โนนพลวง
โทร : 061-9094949
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 
นางทองพิม รัตนอัครแสง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
โทร : 099-2435268
นายชัยลิขิต กลึงเอี่ยม
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
โทร : 083-9552552
นายสมพร โนนจุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
โทร : 061-9094949