หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 

นายสมพร โนนจุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
 
สำนักงานปลัด
 


นางทองพิม รัตนอัครแสง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
 


นายพันสิงห์ ขอนทอง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นายประหนึ่งเทพ รัตนอัครแสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นายธนโชติ ใจแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางกัญญ์ชยากุล กลิ่นทุ่ง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางสุภัทรษร ธิรินทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสุดารัตน์ จันคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางอัญชลีพร สิงคารวงษ์
คนงาน


นางน้อย อินเลี้ยง
คนงาน


นางสาวมณียา อ้นโต
คนงาน


นายอิทธิพัทธ์ เทพบุรี
พนักงานขับรถยนต์


นางสาวสุนินทรา อันปัญญา
คนงาน


นายวันชัย สว่างศรี
พนักงานดับเพลิง


นายกิติพัฒน์ จูด้วง
คนงาน


นายวิฑูรย์ สุภผล
พนักงานขับรถยนต์


-ว่าง--ว่าง--ว่าง--ว่าง-

 
 
ฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางสาวพัชริดา เกษแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางประโลม ขำเขียว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางสาวชุลีกร ภู่ทับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน


นางลัดดาวัลย์ สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสาวเสาวณี สิงห์รอ
คนงาน


นายชัยณรงค์ จูด้วง
คนงาน
 


-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์
 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นายจตุพล รอดพร้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-2046692
 


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายไพรัช เทพบุรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวกาญจนา พานาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชลธิชา เรืองอ่อง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวนันทพร นักรบ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวเมธาวี เจนจบ
แม่ครัว
 


นางสายฟ้า หมีคุ้ม
คนงาน


นายสวัสดิ์ อินเลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,424,949 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10