หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ยินดีต้อนรับสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ตำบลโนนพลวง สร้างชุมชนเข้มแข็ง อย่างมั่นคง มั่งคั่ง พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
อย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
สถานีอนามัยบ้านอินทรานุสรณ์
ประชาชนในตำบลได้รับการดูแล
เอาใจใส่ในสุขภาพทุกคน
โรงเรียนรัฐวิทยา 16 ต.โนนพลวง
การส่งเสริมการศึกษา
เพื่ออนาคตของเยาวชน
วัดฟากทุ่ง ต.โนนพลวง จ.กำแพงเพชร
หลวงพ่อเพชร
หลวงพ่อพลอย

ณ วัดฟากทุ่ง จ.กำแพงเพชร
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
ต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 

นายสมพร โนนจุ้ย
ผู้อำนวยการกองช่าง (นักบริหารงานช่าง ระดับต้น)
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
 
สำนักปลัด
 


นางทองพิม รัตนอัครแสง
หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
 
 
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นางวาสนา อยู่พ่วง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
 


นายประหนึ่งเทพ รัตนอัครแสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญการ


นางสาวพัชริดา เกษแก้ว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


นางสาวสุกัญญา เดชสุริยันต์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นายธนโชติ ใจแสน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ชำนาญงาน


นางสุภัทรษร ธิรินทอง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางสาวชุลีกร ภู่ทับ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน


นางกัญญ์ชยากุล กลิ่นทุ่ง
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล


นางประโลม ขำเขียว
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน


นางลัดดาวัลย์ สุทธะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข


นางสุดารัตน์ จันคง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นายวันชัย สว่างศรี
พนักงานดับเพลิง


นายวิฑูรย์ สุภผล
พนักงานขับรถยนต์


นายอิทธิพัทธ์ เทพบุรี
พนักงานขับรถยนต์


นายกิติพัฒน์ จูด้วง
พนักงานขับรถยนต์


นางอัญชลีพร สิงคารวงษ์
คนงาน


นางน้อย อินเลี้ยง
คนงาน


นางสาวเสาวณี สิงห์รอ
คนงาน


นางสาวมณียา อ้นโต
คนงาน


นางสาวสุนินทรา อันปัญญา
คนงาน


-ว่าง-
คนงาน


-ว่าง-
คนงาน
 
 
ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 


นายจตุพล รอดพร้อม
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
086-2046692
 


-ว่าง-
ครูผู้ดูแลเด็ก


นายไพรัช เทพบุรี
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา


นางสาวกาญจนา พานาแก้ว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ


นางสาวชลธิชา เรืองอ่อง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นางสาวนันทพร นักรบ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)


นายสวัสดิ์ อินเลี้ยง
พนักงานขับรถยนต์
 


นางสาวเมธาวี เจนจบ
แม่ครัว


นางสายฟ้า หมีคุ้ม
คนงาน
 
 
 
 
 
 
สายตรงนายก
โทร : 088-1714087
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 62170โทรศัพท์ : 055-741-932 โทรสาร : 055-741-932
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนพลวง
จำนวนผู้เข้าชม 5,758,690 เริ่มนับ 1 ก.ย. 2552 จัดทำโดย : NAXsolution
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10