หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 องค์การบริหาร่ส่วนตำบลโนนพลวง ยินดีต้อนรับผู้เข้าชมเว็บไซต์ทุกท่าน


 
 
ขอแจ้งปัญหาไฟฟ้าส่องสว่าง  494 1 13 ส.ค. 2559
ไฟฟ้าชำรุด  603 1 13 ส.ค. 2559
ขอเชิญชวนรับชมวีดีทัศน์การบริหารจัดการน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเรื่อง "ฝ่าภัยแล้งด้วยแรงประชารัฐ"  509 1 21 ก.ค. 2559
ขอความช่วยเหลือปัญหาน้ำท่วม  515 1 12 ก.ค. 2559
ความรู้ก่อนการลงประชามติ 7 สิงหาคม 2559  511 0 5 ก.ค. 2559
เสียงไร้สาย  409 1 23 มิ.ย. 2559
ขอชมเรื่องการรณรงค์การคัดแยกขยะค่ะ  433 1 20 มิ.ย. 2559
แจ้งซ่อมโคมไฟฟ้า หมู่ 1  506 1 15 มิ.ย. 2559
เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด  497 0 22 พ.ค. 2559
แก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์  523 2 29 เม.ย. 2559
   1     (2)     3      4